1. Strona główna
  2. Systemy parkingowe
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL systemy parkingowe MSR Traffic

Stosowanie systemów detekcji w halach garażowych - akty prawne


Gdzie wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów?


W halach garażowych powyżej 10 stanowisk.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

W halach garażowych dopuszczonych do parkowania pojazdów z instalacją LPG.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

Wszędzie tam gdzie mogą się wydzielać substancje niebezpieczne.
Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj


© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, systemy parkingowe, systemy parkowania, detektory, detektory gazów.