P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Traffic
MSR-Traffic

Systemy parkingowe MSR-TrafficStosowanie systemów detekcji w halach garażowych - akty prawne.

Stosowanie systemów detekcji w halach garażowych - akty prawne


Przepisy i regulacje dla systemów parkowania.

Gdzie wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów?

W halach garażowych powyżej 10 stanowisk.

Dz.U. 2022 poz. 1225 "Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

Wszędzie tam gdzie mogą się wydzielać substancje niebezpieczne.

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


Stan prawny na 04.2023

P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.