1. Strona główna
  2. Systemy parkingowe
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL systemy parkingowe MSR Traffic

Systemy parkingowe dla parkingów zewnętrznych

POWIĘKSZ SCHEMAT
ParkGard<sup>®</sup> schemat pogl±dowySENSOR U-Spot
ParkGard<sup>®</sup> detektory PUSTEROWNIK U-Box i U-Flag
ParkGard<sup>®</sup> sterownik PCLParkGard® U-Spot sensor magnetyczny, U-Box kontroler główny, U-Flag kontroler po¶redni

Detektory typu U-Spot wykorzystuj± pole magnetyczne do lokalizacji pojazdu w pobliżu detektora. Metalowa konstrukcja pojazdu pozwala stwierdzić, że miejsce postojowe jest zajęte przez pojazd.
Komunikacja radiowa i ekstremalnie prosta instalacja sensorów powoduje, że koszty instalacji ograniczone s± do minimum.


System ParkGard® może składać się z systemu zewnętrznego współpracuj±cego z garażowym systemem parkingowym co czyni go doskonałym narzędziem dla rozbudowanych obiektów posiadaj±cych oba rodzaje parkingów. Typowymi aplikacjami s± duże galerie handlowe, lotniska lub obiekty biurowe. Pełna kontrola miejsc postojowych wraz z integracj± systemów bezpieczeństwa (deteckji CO, LPG i NO2) od dzisiaj jest możliwa i łatwa w zaprojektowaniu.

Przykładowe rozmieszczenie:
Przykładowe aplikacje:


Możliwe rozszerzenia (opcje):
- wbudowane czujniki warunków zewnętrznych w kontrolery U-Box i U-Flag

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± detektora U-Spot (0,5 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Spot
Pobierz kartę katalogow± kontrolera głównego U-Box (0,6 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Box
Pobierz kartę katalogow± kontrolera po¶redniego U-Flag(0,6 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Flag
Pobierz kartę katalogow± systemu ParkGard® (2,0 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU

Urz±dzenia powi±zane:
Wy¶wietlacz MSR Traffic Centi    Wy¶wietlacz MSR Traffic Micro    Wy¶wietlacz MSR Traffic Pico    ParkGard<sup>®</sup> wizualizacja      ParkGard<sup>®</sup> sensor PU ParkGard<sup>®</sup> wy¶wietlacze wewnętrzne
Wy¶wietlacze i totemy zewnętrzne     ParkGard® wizualizacja    Systemy wewnętrzne

Systemy kompatybilne:
System detekcji gazów PolyGard® 2 MSR Electronic umożliwiaj±cy detekcję tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG), tlenku azotu (NO) lub ditlenku azotu (NO2). System PolyGard® 2 to najnowocze¶niejsze rozwi±zanie dla hal garażowych i tuneli spełniajace najsurowsze normy PN-EN 50545-1 i PN-EN 50271.
Dowiedz się więcej o rewolucyjnym PolyGard 2 MSR Electronic

© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, systemy parkingowe, systemy parkowania, detektory, detektory gazów.