1. Strona główna
  2. Systemy parkingowe
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL systemy parkingowe MSR Traffic

Systemy parkingowe dla miast

Czy znasz podstawowe problemy miejskich parkingów?


ParkGard® to najnowszy system umożliwiaj±cy poł±czenie miejskich parkingów wewnętrznych i zewnętrznych w jedn± sieć. Systemy wewnętrzne w halach garażowych i parkingach podziemnych działaj± na bazie ultradĽwiękowych sensorów natomiast systemy zewnętrzne wykorzystuj± czujniki magnetyczne.

Parkingi zewnętrzne

POWIĘKSZ SCHEMAT
ParkGard<sup>®</sup> schemat pogl±dowySENSOR U-Spot
ParkGard<sup>®</sup> detektory PUSTEROWNIK U-Box i U-Flag
ParkGard<sup>®</sup> sterownik PCLParkGard® U-Spot sensor magnetyczny, U-Box kontroler główny, U-Flag kontroler po¶redni

Detektory typu U-Spot wykorzystuj± pole magnetyczne do lokalizacji pojazdu w pobliżu detektora. Metalowa konstrukcja pojazdu pozwala stwierdzić, że miejsce postojowe jest zajęte przez pojazd.
Komunikacja radiowa i ekstremalnie prosta instalacja sensorów powoduje, że koszty instalacji ograniczone s± do minimum.


System ParkGard® może składać się z systemu zewnętrznego współpracuj±cego z garażowym systemem parkingowym co czyni go doskonałym narzędziem dla rozbudowanych obiektów posiadaj±cych oba rodzaje parkingów. Typowymi aplikacjami s± duże galerie handlowe, lotniska lub obiekty biurowe. Pełna kontrola miejsc postojowych wraz z integracj± systemów bezpieczeństwa (deteckji CO, LPG i NO2) od dzisiaj jest możliwa i łatwa w zaprojektowaniu.

Przykładowe rozmieszczenie:
Przykładowe aplikacje:


Możliwe rozszerzenia (opcje):
- wbudowane czujniki warunków zewnętrznych w kontrolery U-Box i U-Flag

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± detektora U-Spot (0,5 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Spot
Pobierz kartę katalogow± kontrolera głównego U-Box (0,6 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Box
Pobierz kartę katalogow± kontrolera po¶redniego U-Flag(0,6 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> U-Flag
Pobierz kartę katalogow± systemu ParkGard® (2,0 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU

Urz±dzenia powi±zane:
Wy¶wietlacz MSR Traffic Centi    Wy¶wietlacz MSR Traffic Micro    Wy¶wietlacz MSR Traffic Pico    ParkGard<sup>®</sup> wizualizacja      ParkGard<sup>®</sup> sensor PU ParkGard<sup>®</sup> wy¶wietlacze wewnętrzne
Wy¶wietlacze i totemy zewnętrzne     ParkGard® wizualizacja    Systemy wewnętrzneParkingi wewnętrzne

POWIĘKSZ SCHEMAT
ParkGard<sup>®</sup> schemat pogl±dowySENSOR PU024
(KˇTOWY)

ParkGard<sup>®</sup> detektory PU024

ParkGard<sup>®</sup> detektor ultradżwiękowy PUSENSOR PU022
(PROSTY)

ParkGard<sup>®</sup> detektor ultradĽwiękowy PU022STEROWNIK PCL
ParkGard<sup>®</sup> sterownik PCLParkGard® PU sensor ultradĽwiękowy, PCL sterownik

Detektory typu PU wykorzystuj± fale ultradĽwiękowe (niesłyszalne dla człowieka) do lokalizacji pojazdu w pobliżu detektora. Detektor wysyła sygnał ultradĽwiękowy, który odbity od pojazdu pozwala stwierdzić, że miejsce postojowe jest zajęte przez pojazd.
Najnowsza wersja detektorów ze zintegrowan± sygnalizacj± diodami LED jest innowacyjnym rozwi±zaniem MSR Traffic, dzięki któremu koszty instalacji s± znacznie niższe niż klasycznego rozwi±zania: czujnika i sygnalizatora osobno.


System ParkGard® to także jedyny na rynku system współpracuj±cy z systemami detekcji gazów PolyGard®2 MSR Electronic. Pełna kontrola hali garażowej od dzisiaj jest możliwa i łatwa w zaprojektowaniu.W standardzie:
- zintegrowany detektor i sygnalizator w jednym
- wbudowana sygnalizacja LED zielona i czerwona (wolne / zajęte)
- zasilanie i sygnał przesyłane 1 przewodem
- wysoko¶ć montażu 2,30m do 3,20m nad poziomem podłoża

Możliwe rozszerzenia (opcje):
- wbudowana sygnalizacja LED niebieska i czerwona (wolne / zajęte) dla miejsc przewidzianych dla osób niepełnosprawnych
- wbudowana sygnalizacja LED zielona, żółta i czerwona (wolne / funkcja specjalna / zajęte)
- wej¶cia kablowe od spodu obudowy (dla przewodów układanych podtynkowo)

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± detektora PU022 (0,5 MB) -> Karta katalogowa detektor ultradĽwiękowy ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± detektora PU024 (0,5 MB) -> Karta katalogowa detektor ultradĽwiękowy ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± sterownika PCL (0,4 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± wy¶wietlaczy (0,4 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU
Pobierz kartę katalogow± systemu ParkGard® (2,0 MB) -> Karta katalogowa ParkGard<sup>®</sup> PU

Urz±dzenia powi±zane:
Wy¶wietlacz MSR Traffic Centi Wy¶wietlacz MSR Traffic Micro Wy¶wietlacz MSR Traffic Pico Wy¶wietlacz MSR Traffic piętrowy ParkGard<sup>®</sup> wizualizacja      ParkGard<sup>®</sup> sterownik UBox ParkGard<sup>®</sup> totem
          Wy¶wietlacze wewnętrzne             ParkGard® wizualizacja    Systemy zewnętrzne

Systemy kompatybilne:
System detekcji gazów PolyGard®2 MSR Electronic umożliwiaj±cy detekcję tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG), tlenku azotu (NO) lub ditlenku azotu (NO2). System PolyGard®2 to najnowocze¶niejsze rozwi±zanie dla hal garażowych i tuneli spełniajace najsurowsze normy PN-EN 50545-1 i PN-EN 50271.
Dowiedz się więcej o rewolucyjnym PolyGard 2 MSR Electronic

© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, systemy parkingowe, systemy parkowania, detektory, detektory gazów.